Nieuwe mogelijkheden in toetsmode TextAid
7 december 2022

In week 1 van januari 2023 worden er aan de toetsversie van TextAid een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Tekstverwerker
In de toetsomgeving zal de tekstverwerkers (knop: Nieuwe tekst) worden toegevoegd in de toetsmode. Dat betekent dat leerlingen teksten gemaakt in de tekstverwerker ook kunnen inleveren bij de deler van de toets. De leerling kan nu zelf bepalen of hij/zij de antwoorden in de toets typt met de annotatiefunctie of liever de antwoorden in de tekstverwerker typt en inlevert. Ook kunnen schrijfopdrachten op deze manier gemaakt worden.

Mogelijkheden met toetsen
Er worden meer mogelijke hulpmiddelen toegevoegd die leerlingen kunnen gebruiken bij het maken van de toets. De deler van de toets kan bij het delen van de toets bepalen welke hulpmiddelen bij de betreffende toets gebruikt mogen worden.

De volgende opties kunnen toegestaan worden tijdens de toets:

  • Rekenmachine
  • Printen
  • Spraakherkenning
  • Spellingcontrole
  • Vertalen
  • Woordenboek
  • Schrijfhulp


De beheerder van het TextAid account kan ook bepalen dat sommige van deze functies in het geheel niet aangeboden kunnen worden. De deler van de toets krijgt dan niet de mogelijkheid om een bepaald hulpmiddel te selecteren.

Uitloggen van leerlingen
De meeste toetsaccounts in TextAid zijn single seat. Dat wil zeggen dat er maar 1 inlogmogelijkheid is in het account. De beheerder van TextAid kan deze accounts uitloggen. Dit moest 1 voor 1. Het wordt nu mogelijk om meerdere accounts ineens uit te loggen.