Zorgtrajecten in Taalblobs
22 december 2021

Sinds de zomer hebben we enkele belangrijke updates voor Taalblobs doorgevoerd. In een eerder bericht hebben we u verteld over de uitbreidingen voor docentaccounts en de spellenwinkel. Nu zijn we verder gegaan met het implementeren van het zorgtraject in Taalblobs. Met het zorgtraject wordt het mogelijk om Taalblobs volledig op zorgniveau 3 in te zetten. Deze functie kan nu door scholen getest worden!

Met een zorgtraject kunt u voor een leerling een aangepast oefenprogramma instellen voor een vooraf bepaalde periode. U selecteert specifieke doelen waar uw leerling mee gaat werken. Daarnaast kiest u het aantal weken of maanden dat het zorgtraject moet duren en stelt u de beoogde oefenfrequentie in. Deze doelen worden systematisch doorlopen waarbij het tempo wordt bepaald door de beheersing die de leerling laat zien over het betreffende leerdoel.

Volgsysteem

U kunt uw leerling uitgebreid volgen. De voortgang wordt uitgesplitst in leerdoelen voor spelling en lezen. Per leerdoel ziet u de voortgang van elke fase, zoals hieronder weergegeven:


Er is een handige grafiek voor de oefenfrequentie en de voortgang. In deze grafiek zie u wanneer een leerling heeft geoefend en hoeveel oefentaken er per keer zijn gedaan. U kunt dit op weekbasis bekijken, maar ook van het hele traject. De groene geeft de voortgang weer. Het percentage geeft aan hoever dit leerdoel door de leerling beheerst wordt.


Ook is er een oefengeschiedenis met foutenanalyse beschikbaar. Er wordt exact weergegeven wanneer een oefening gestart is, wat voor type oefening en spel er gekozen is en hoe de leerling de oefening gemaakt heeft. Taalblobs categoriseert de gemaakte fouten voor u in spellingcategorieën.


Tot slot is er een tijdregistratie in het zorgtraject die u laat zien hoelang er per dag geoefend is, wanneer er thuis is geoefend en wanneer op school (onder begeleiding). Hiermee heeft u met Taalblobs een gedetailleerde registratie voor zorgniveau 3. Het programma is volledig in te stellen op de interventie die uw leerling nodig heeft en geeft u nuttige feedback voor tijdens het zorgtraject. Meer informatie over zorgniveau 3 vindt u in onze kennisbank.

Aanmelden

Het zorgtraject is nog in de testfase. Er worden deze winter en voorjaar meer opties en aanpassingen aan het zorgtraject toegevoegd. Denk hierbij aan de mogelijkheid om toetsen af te nemen en een uitgebreide rapportage te kunnen maken.

We zouden graag feedback ontvangen op de huidige module. We kunnen deze voor u als school beschikbaar maken. Vul onderstaand formulier in om mee te testen.

Geplaatst door: Kor Bras