ClaroRead voor Chrome

Voor de Chrome en de Edge browser is de Chrome extensie van ClaroRead beschikbaar. De extensie is te downloaden en te installeren in de Chrome webstore en is hier te vinden: ClaroRead - Chrome webstore

Met de Chrome extensie is het mogelijk om in de Chrome en Edge browsers websites voor te laten lezen maar de extensie werkt ook perfect samen met Word Online en Google docs. Ook pdf documenten geopend in de Chrome of Edge browser kunnen worden voorgelezen.

Gratis versie
Er is een gratis versie van de extensie beschikbaar. Hiermee kan enkel worden voorgelezen. De beschikbare stemmenset is beperkt:

ClaroRead Chrome


Uitgebreide versie
De uitgebreide, betaalde, versie kan geactiveerd worden met een licentiesleutel. Als er een licentiesleutel van een Windows of MAC versie beschikbaar is dan is het mogelijk om deze sleutel te gebruiken om de uitgebreide versie van de extensie te gebruiken. Voor scholen is het mogelijk om de uitgebreide versie op basis van domein te activeren.

Werkbalk ClaroRead Chrome betaalde versie


Afspelen

Met de knop afspelen start het voorlezen in de Chrome browser. Er is een meeleescursor.

Stoppen
Deze knopt stopt het voorlezen.

Scannen
Met de krachtige scan/OCR functie is het mogelijk om niet digitaal materiaal om te zetten naar digitaal toegankelijke tekst. Een zogenaamde foto-pdf (een scan van bijvoorbeeld een studieboek) is met behoud van opmaak om te zetten naar een tekst-pdf. Ook kan er vanaf het scherm gescand worden om een niet toegankelijke tekst op de website toch voor te laten lezen.

Spraakherkenning
Zet spraak om naar getypte tekst in Word Online en Google docs.

Woordvoorspelling
De woordvoorspeller in ClaroRead is handig om het aantal typeaanslagen te verminderen en sneller te komen tot een goed geschreven woord.

Spellingcontrole
ClaroRead bevat een geïntegreerde controlefunctie voor woorden en documenten. De spellingcontrole en synoniemenlijst zijn samengevoegd in een afzonderlijke knop. Ook de betekenis van een woord kan hier opgezocht worden.

Samenvatten en markeren
Markeer teksten op websites en Word Online en verzamel eenvoudig de gemarkeerde teksten in een nieuw document. Op deze manier is het verzamelen van informatie voor bijvoorbeeld een werkstuk of het maken van een samenvatting.

Opslaan in audio
Sla direct tekst vanuit een website op als audiobestand.

Extra's
Onder de extra knop is een rekenmachine, een online mindmap programma en een e-pub lezer te vinden.

Instellingen 
Met deze knop is het mogelijk om opties en instellingen te wijzigen. De belangrijkste instellingen gaan over de voorleestaal en stem. Ook het voorleestempo is hier in te stellen.